petra rappoldt WetsemaOver mezelf

Ik ben Petra Rappoldt-Wetsema, rouw-en verliesbegeleider bij praktijk Rondom Verlies.
Ik heb jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening, de kinderpsychiatrie en in het individueel pastoraat.
Ook ben ik tien jaar werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs.

Mede door persoonlijke verlieservaringen ben ik mij in de loop der jaren zowel persoonlijk als professioneel gaan verdiepen in verlies- en rouwverwerking. Ik volgde onder andere de Post-hbo opleiding ‘Omgaan met Verlies’ aan het Land van Rouw in Nijmegen.
Uiteindelijk heb ik mijn overige werkzaamheden vaarwel gezegd en ben ik volledig werkzaam als rouw-en verliesbegeleider.
In mijn begeleiding maak ik gebruik van mijn persoonlijke kwaliteiten verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, wilskracht, creativiteit en enthousiasme. Het vertrouwen op eigen kracht van ieder mens vormt uitgangspunt van mijn begeleiding.
Ik ben iemand die graag leert en zich voortdurend blijft ontwikkelen. Met regelmaat volg ik scholing en intervisie.

Opleidingen en meerdaagse trainingen
–  Post-hbo opleiding ‘Omgaan met Verlies en Rouw’, Land van Rouw, Nijmegen
–  Pabo, Hogeschool Inholland, Rotterdam
–  Hbo Godsdienst-Pastoraal Werk, Hogeschool Holland, Amsterdam
–  Hbo Jeugdwelzijnswerk (SPH), Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland, Den Haag

–  Werken met de DSM 5, RINO, Amsterdam,
–  Seminar Traumasensitief werken met kinderen en jongeren, Expertisecentrum Omgaan met Verlies
–  Seminar De vroege hechting van baby’s, Rien Verdult, Expertisecentrum Omgaan met Verlies
–  Leergang ‘In wezen ben je heel gebleven’, omgaan met trauma, Gwen Timmer, Utrecht
–  Verlies in Beeld,  het werken met duplomateriaal rond verlies, Expertisecentrum Omgaan met Verlies
–  Inspiratiedagen Ontwerp je eigen workshop, Land van Rouw, Nijmegen
–  Introductieworkshop Focusing, René Maas, Hilversum
–  Rouw, verlies en schokkende ervaringen bij kinderen en jongeren,  Interactie Academie Antwerpen
–  Death Talk, working with children and families in illness and dying, Glenda Fredman, Zwolle

Registraties
– 
 Beroepsvereniging NVPA, voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten
–   Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
–   Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)
–   SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd)

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Privacy reglement
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staan een aantal verplichte maatregelen waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omtrent gegevens die ik vastleg in cliëntendossiers. Klik hier voor het privacy reglement: Privacyreglement Rondom Verlies

Opgenomen in verwijsbestanden
–  Opleidingen Land van Rouw
–  Expertisecentrum Omgaan met Verlies
–  Stichting Focusing Nederland