Rouw bij kinderenrouwverwerking-kinderen

Kinderen kunnen te maken krijgen met verlies, echtscheiding van ouders, ziekte of dood. Ze uiten hun gevoelens op hun eigen manier. Vaak is dit door middel van gedrags- of leerproblemen, maar ook kunnen er lichamelijke klachten zoals buikpijn, bedplassen of problemen met slapen ontstaan. Soms vinden ze het lastig om thuis over hun gevoelens te praten omdat ze niet willen dat hun vader of moeder nog verdrietiger zal worden.

Begeleiding
Kinderen beschikken over veel veerkracht, maar soms kan het verlies te ingewikkeld zijn om op eigen kracht te verwerken. Dan is het fijn om steun en erkenning te krijgen door rouwbegeleiding. In mijn praktijk doen we dit d.m.v. spelen, praten en allerlei creatieve werkvormen.