Voorlichting en begeleiding op scholenrouwverwerking overlijden

Iedere school kan te maken krijgen met verlies: ouders die ziek worden en overlijden, of familieleden, een leerling, een leerkracht. Ieder overlijden heeft impact op de hele school. Vanuit mijn praktijk geef ik voorlichting en begeleiding aan teams en individuele leerkrachten. Ik help het onderwerp verlies en dood in de klas bespreekbaar te maken en ondersteun daarbij. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een protocol, een workshop voor leerkrachten, een ouderavond of door het begeleiden van de leerkracht in de klas.

Lotgenotengroepen
Bij voldoende deelname bestaat de mogelijkheid tot groepsbegeleiding voor kinderen die een verlies door de dood hebben meegemaakt.
Uitgangspunt voor de begeleiding vormt de┬ámethode ‘Gedeeld Verdriet’ van Riet Fiddelaers.