Vanaf 1 januari 2022 is Praktijk Rondom Verlies onderdeel geworden van Praktijk De Waal, zie www.praktijkdewaal.nl